LEGO Duplo Early Simple Machines Bike

LEGO Duplo Early Simple Machines – Motocykl

With below project we start a new series of instructions for LEGO Education Early Simple Machines set.

This construction has been found somewhere on the internet – author unknown.

Tym projektem zaczynamy cykl instrukcji dla zestawu LEGO Education Early Simple Machines set.

Konstrukcja która została poniżej zaprezentowana została odnaleziona gdzieś w otchłani internetu – autor nieznany.

Feel free to use it as long as it is displayed from our webpage.

Copying is not allowed.

Korzystajcie z niej do woli, tak długo, jak jest wyświetlana z naszej strony.

Kopiowanie jest niedozwolone.