Dron kurierem

Dron kurierem

Dron kurierem Czy roboty będą dostarczać nam przesyłki? Spójrzcie na ten film promocyjny przygotowany przez Amazon. Wydaje się, że przyszłość dostaw jest w chwatakach...
Robot sterowany głosem

Robot sterowany głosem

Polecenia głosowe do sterowania robotem Robot Nao potrafi rozpoznawać polecenia głosowe. Potrafi także odmówić wykonania polecenia, jeśli uzna, że wykonanie tego polecenia może być dla robota...
Niesamowity pokój fana LEGO

Niesamowity pokój fana LEGO

Niesamowity pokój fana LEGO 250 tysięcy elementów idealnie posortowanych kolorami, kształtami lub tematycznie. Fan LEGO, architekt, przygotował sobie pokój specjalnie w celu idealnego posortowania swoich klocków. Klocki są sortowane wg koloru, kształtu lub tematycznie...
Robocikowe Pisanki 2015

Robocikowe Pisanki 2015

Warsztaty Robotyka dla dzieci w Wielki Piątek: ugotowaliśmy jajka, a następnie młodzież budowała, z własnego pomysłu, roboty, które pomagały malować pisanki. Należy pamiętać, że wszystko w limicie 2h. Efekty są więcej niż zadowalające, choć wiemy, że to wczesne wersje...
My o naszych Warsztatach

My o naszych Warsztatach

Robotyka dla dzieci i młodzieży   Dla Telewizji Ratajskiej, podczas Warsztatów Robotyki w Domu Kultury „Na Skarpie”, opowiadamy czym jest Robotyka dla dzieci i młodzieży