Polecenia głosowe do sterowania robotem

Robot Nao potrafi rozpoznawać polecenia głosowe. Potrafi także odmówić wykonania polecenia, jeśli uzna, że wykonanie tego polecenia może być dla robota niebezpieczne.