LEGO WeDO 2.0 Monkey by Master Yoshihito Isogawa

LEGO WeDO 2.0 Małpa  –  projekt Mistrza Yoshihito Isogawa

Master Yoshihito Isogawa makes great models with LEGO. Among many other great constructions, Master made Monkey that moves by its hands using a rope… As I make instructions in MLCad, I made also this one for my classes.

Master Isogawa agreed I can put on public this instruction, so feel free to build this Monkey and play!

Have fun!

Mistrz Yoshihito Isogawa twowrzy wiele fantastycznych modeli z LEGO. Pośród wielu innych wspaniałych konstrukcji, Mistrz stworzył projekt małpy, która używając łap, przesuwa się po linie. Ponieważ wykonuję instrukcje w MLCad, zrobiłem i tę, by wykorzystać na naszych zajęciach.

Mistrz Isogawa wyraził zgodę na publikację tej instrukcji, zatem każdy może zbudować tę małpę.

Zatem, bawcie się!

See how it works on Master Isogawa YouTube channel:

Zobaczcie na kanale YouTube Mistrza Isogawy jak małpa działa: