LEGO WeDO 2.0 differential

LEGO WeDO 2.0 mechanizm różnicowy

Today I’m working on differential mechanism made only from LEGO WeDO 2.0 set…

It is far from perfection, but works quite well…

Dziś pracuję nad mechanizmem różnicowym wykonanym jedynie z klocków zestawu WeDO 2.0.

Mechanizm jest daleki od perfekcji, ale działa całkiem prawidłowo…